Nummer 10: Oktober 2004

102004_Cover


Op het omslag: De Dam met op de achtergrond het Damrak, geschilderd door Johan Lingelbach in 1656. Kooplieden uit alle windstreken kwamen hier in de 17de eeuw bijeen om handel te drijven. [c]Amsterdams Historisch Museum

- Een passie voor Hollandse Meesters
- Inlandse artsen in het Binnengasthuis
- Melancholieke rust op Zorgvlied
- 110 Jaar stad in cijfers
- Amsterdam, centrum van de wereld
- Waterlanders overzee
- Architecte Margaret Kropholler
- De terugkeer van Sint Maarten