Nummer 7-8: Juli-Augustus 2002

07082002_Cover


Op het omslag: Romanschrijver Theun de Vries (95) voor zijn raam, met uitzicht op de Westertoren. Hans van den Boogaard.

- Het Amsterdam van Theun de Vries
- Zelfmoord in de 18de eeuw
- Is de Wibautstraat nog te redden?
- 'Redt Sacco en Vanzetti'