nieuws

Herdenking razzia confectiefabriek Hollandia-Kattenburg november 1942

Hollandia KattenburgDeze maand 75 jaar geleden (11 november 1942) werden tijdens een razzia bij confectiefabriek Hollandia-Kattenburg in Amsterdam Noord 367 Joodse medewerkers opgepakt en tezamen met hun familieleden, in totaal 826 mannen, vrouwen en kinderen, weggevoerd naar Duitse concentratiekampen.
Van dit transport zijn alleen acht mannen teruggekeerd.

Op initiatief van een aantal oud-medewerkers van Hollandia Kattenburg is in 1985 op het IJplein, de plaats waar tot 1969 de confectiefabriek heeft gestaan, een monument onthuld ter nagedachtenis en herinnering aan de medewerkers en familieleden die niet terugkeerden. Sindsdien vindt hier elk jaar op 11 november om 16:00 uur (tijdstip van de razzia) de herdenking plaats van diegenen die niet zijn teruggekomen.

Maar omdat 11 november dit jaar op een zaterdag (sabbat) valt, vindt de herdenking nu plaats op vrijdag 10 november, 16.00 uur. Hoofdspreker is Emile Schrijver, directeur van het Joods Historisch Museum.

Iedereen die wil stilstaan bij de mogelijke gevolgen van het stelselmatig apart zetten van wie ‘anders’ is, wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze herdenking.

Het 11 November-Comité Hollandia Kattenburg heeft overigens een zeer infomatieve website opgebouwd.  Die vindt u hier: http://herdenking-hollandiakattenburg.nl/

De dagboeken van hoofdinspecteur Kater

Kater 01075 klnrHoofdinspecteur van politie Peter André Kater was een moedig man. In februari 1941 was hij chef van bureau Jonas Daniël Meijerplein, midden in de Jodenbuurt. En zoals we al in ons juninummer (blz/ 25) vertelden, liet hij tijdens de razzia’s op dat plein die aanleiding zouden worden tot de fameuze Februaristaking opgejaagde Joodse jongemannen via een zijdeur ‘onderduiken’ in het politiebureau. Het kwam hem op detentie en ontslag te staan.  

Diezelfde Kater blijkt eerder in zijn politieloopbaan boeiende dagboeken en knipselboeken te hebben nagelaten. Ze werden onlangs gevonden in zijn geboortehuis in Loenen aan de Vecht en het Stadsarchief maakte ze openbaar via de Archiefbank op de website. 

Legendarische kroegenbijbel verscheen een halve eeuw geleden

 

Groot Amsterdams KroegenboekVijftig jaar geleden, op 4 november 1967, verscheen de eerste editie van een legendarische uitgave:  het Groot Amsterdams Kroegenboek, geschreven door Ben ten Holter.  Ten Holter mocht het boek aanprijzen in de populaire tv-show van Willem O’ Duys “en de volgende morgen stonden ze van Zierikzee tot Maastricht al voor negenen in een lange rij voor de boekwinkels”. Meteen was het uitverkocht. Ook volgende edities (de vijfde en laatste in 1986) werden bestsellers.
Terwijl het (toen al)  niet zo goed ging met de klassieke Amsterdamse kroeg zelf. In zijn voorbeeld van de derde druk schreef Simon Carmiggelt dat hij geregeld een fijn café terugzocht, “omdat niet alleen het lokaal zelfs de hele wijk waarin het stond met de grond gelijk gemaakt was”.

Lees meer...