komt dat zien

Kijken in Amsterdams toekomst

Een expositie over de toekomst van Amsterdam. De titel Volksvlijt is een knipoog naar Samuel Sarphati, onze visionaire stadgenoot die midden 19de eeuw het verpauperde Amsterdam aan de praat wilde krijgen. Hij stond aan de wieg van het beroemde Paleis voor Volksvlijt – het later afgebrande symbool van een nieuwe tijd. Ook nu is er veel onzekerheid: wat komt er na de verzorgingsstaat? Twaalf kunstenaars kijken elk met een eigen thema in de glazen bol van Amsterdam.


* VOLKSVLIJT 2056 * Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade * t/m 3 juli *

100 jaar Schiphol

Erg blij waren de bewoners van de Haarlemmermeer niet met de militairen die in september 1916 het vliegveld Schiphol in gebruik namen. Annexatie van grote lappen grond door Amsterdam dreigde. Hun verzet loonde: dat ging niet door. Twintig jaar later protesteerden de polderbewoners met succes tegen de verhuizing van de nationale luchthaven naar Leiderdorp. Hoe Schiphol uitgroeide tot de 'mainport' die het nu is, vertelt de expositie met verhalen van mensen die erbij betrokken waren en zijn.


* DE EEUW VAN MIJN SCHIPHOL * Historisch Museum Haarlemmermeer * Bosweg 17, Hoofddorp * t/m 15 jan. 2017 *

Openbare ontledingen

We kennen ze als ‘anatomische lessen’, de groepsportretten van chirurgijnen in ondere andere de Gouden Eeuw. Een aantal is nu toegevoegd aan de tentoonstelling Hollanders in de Gouden Eeuw in de Hermitage. De beroemdste is die van Rembrandt uit 1656 met dr. Deijman, die de schedel licht van de ter dood gebrachte misdadiger Joris Fonteijn alias Zwarte Jan. Twee andere doeken zijn van Adriaen Backer (met de befaamde anatoom Frederik Ruysch, 1670) en Nicolaes Pickenoy (Osteologieles van dr. Sebastiaen Egbertsz,1619).

* ANATOMISCHE LESSEN * Hermitage Amsterdam * Amstel 51 *

Het leven van alledag

Stadsherstel Amsterdam viert zijn 60-jarig jubileum met een heel jaar feest in de vorm van 60 bijzondere activiteiten in gerestaureerde monumenten. Zo is er in de Amstelkerk een expositie van Anne Wirtz’ taferelen uit het ‘gewone dagelijkse leven’ in de stad die haar getroffen hebben: de “schoonheid van het gewone”. Op www.stadsherstel.nl vindt u de ‘Bucketlist’ met alle 60 activiteiten.

* AMSTERDAM EN OMSTREKEN * Amstelkerk * Amstelveld 10 * t/m 22 april * tijdens kantooruren *

Meer artikelen...

 1. 70 jaar NDSM-werf
 2. Kunststad Amsterdam
 3. Grandeur van de Cromhouts
 4. Jubileum 'waterverfkunstenaars'
 5. 75 jaar Februaristaking
 6. Naakten in de Gouden Eeuw
 7. Persoonlijke levensverhalen
 8. Watervloed 1916 veranderde alles
 9. Een meesterlijke hand van kleuren
 10. Het opbloeiende Joodse leven in de jaren vijftig
 11. Ruimte voor de oude tradities
 12. Amsterdam door de ogen van Vincent
 13. Twee Joodse jongens veranderden naoorlogs Nederland
 14. Kerstmis in 1870
 15. Schemergebied
 16. Mondriaan naast minirok
 17. Scoops, nieuws en cartoons
 18. Knipkunstenares maakt furore
 19. Portretten twee Amsterdamse families
 20. Prentenmakers in de 16de en 17de eeuw
 21. Grachtengordels in handwerkjes
 22. Bosbeelden
 23. Oude Kerk op Zolder is helemaal 2015
 24. Eigentijdse Schuttersportretten
 25. Geen nummers maar namen
 26. De wortels van de RAI
 27. Laatste waterlandse watersnoodramp
 28. We gaan naar Zandvoort bij de zee
 29. Capital of cool versus magies sentrum
 30. Overal Provo in zomers Amsterdam
 31. Etsen op bijzonder papier
 32. Portretten van Pijpbewoners
 33. De achtste onderduiker
 34. Verboden componisten
 35. Ode aan vermoorde goochelaar
 36. Gelijke kansen voor arm en rijk
 37. Beeldenstrijd voor, tijdens en na WO II
 38. De Hallen- en Bellamywandelingen
 39. Kunst in de huiskamers voor een dag
 40. Wandeling door de tweede wereldoorlog
 41. Twee generaties kinderen
 42. Eigenzinnige fotograaf, Henk is hier
 43. Het bewerkte lichaam
 44. Achter de hoge grachtenramen
 45. Schatten tussen eeuwenoud afval
 46. De Amsterdamse School in Boekomslagen
 47. 75 17de-eeuwse tekeningen
 48. Publiekslieveling Esther de Boer-van Rijk
 49. Anna Zernike
 50. Besturen in beeld
 51. Eerste Wereldoorlog

Subcategorieën