nieuws

De Open-Monumentendagen zijn begonnen

De 31ste Open Monumentendagen (zaterdag 9 en zondag 10 september) hebben dit jaar als thema: 'Boeren, burgers en buitenlui'. Kortom: het gaat om de relatie tussen stad en land.

Langerlust kleiner

Eeuwenlang trokken boeren uit het ommeland naar de stad om hun producten te slijten en verlieten Amsterdammers de stad voor ontspanning of natuurgenot.

Tot de opengestelde monumenten behoren nu dus stadspoorten en stations, herbergen en hotels, stallen, koetshuizen, boerderijen en molens, havengebouwen en veerhuizen.

In ons septembernummer schrijven we over boerderij Langerlust (zie foto) bij Driemond, lange tijd eigendom van de deftige Amsterdamse families Van Winter, Van Loon en Röell.

250 jaar drenkelingen redden

MRD 640 penning goud2-300x220Morgen viert de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen haar 250-jarig bestaan. In 1767 werd zij in Amsterdam opgericht, niet zozeer om zelf reddingswerk te doen, als we om de burgers te leren hoe ze bioj  te water geraakte mensen weer de levensgeesten konden opwekken. En om dat de stimuleren reikte en reijkt de Maatschappij ook medailles uit aan mensenredders.

Om het jubileum te vieren,  biedt de MRD morgenmiddag om 17.00 uur een reddingsboei aan aan cafe Hesp op de Weesperzijde: komt dat zien!

In 1992 schetste Ons Amsterdam uitvoerig de geschiedenis van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en de soms wat drastische reddingstechnieken die zie in vroeger eeuwen propageerde: http://www.onsamsterdam.nl/component/content/article/15-dossiers/dossiers/3608-de-maatschappij-tot-redding-van-drenkelingen-jubileert

Animalia Amsterdam


Isabella Rozendaal (NL 1983) fotografeerde een jaar lang de gezelschapsdieren van Amsterdam: de honden, de huiskatten, de minivarkens en de reuzenslakken. Het spectrum van dieren dat onze liefde verdraagt is breed. 

IsabellaRozendaal Animalia 08

Lees meer...