nieuws

DE STAD VAN JACOB VAN DEVENTER

jacob-van-deventer-700.png

 

De stadsplattegrond van Aemsterdam door Jacob van Deventer uit 1560-1561 is een prachtige bron van informatie over de toestand van de Amsterdam, in de jaren dat het tumult van de Opstand nog ver weg was en nog bijna niemand nadacht over de spectaculaire uitbreidingen. Het is bovendien een werk van grote schoonheid.

 

Van Deventer zou in opdracht van keizer Karel V en zijn opvolger, koning Filips II, drie grote atlassen vervaardigen met plattegronden van niet minder dan 226 steden in de Spaanse Nederlanden (Nederland, België, Luxemburg, Noord-Frankrijk en uiterste westen van Duitsland), van Hesdin tot Appingedam en van Echternach tot Alkmaar,

Al die kaarten zijn nu voor het eerst in één omvangrijk (en ongelooflijk fraai) boek bijeengebracht, ‘Stedenatlas Jacob van Deventer’, een ware stoeptegel van 500 pagina’s.

 

De kaart van Amsterdam toont de stad aan de vooravond van grote veranderingen. Het Kartuizerklooster en het klooster van de ‘Regulieren’, bij de Amsteldijk, liggen nog vredig in het groen, maar buiten de muur wordt al gebouwd in de Lastage en langs de Anthonisdijk, en in het noordwesten, buiten de Haarlemmerpoort. Het buitendijks land is donkergroen; in de lichtgroene weilanden is nog het oude patroon van de veenontginningen te zien, de lange smalle percelen die tot dag van vandaag het stratenpatroon van de Jordaan, de Pijp en Oud-West bepalen. 

 

Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 stadsplattegronden uit 1545-1575 – Schakels tussen verleden en heden. Thoth/Lannoo.

Herinneringen van een raadsverslaggever

Gemeenteraad Stopera

 

In Ons Amsterdam van maart 2018 vindt u een sfeerschets van de Amsterdamse gemeenteraad in de laatste 50 jaar.  Hier een toegift. 

Op verzoek van de redactie vertelt Eelco van der Waals (geb. 1956; nu stenograaf van de Tweede Kamer en daarnaast dichter) graag hoe hij het functioneren van de Amsterdamse gemeenteraad heb ervaren in mijn rol van ambtelijk raadsverslaggever (1995-2005) heeft ervaren. En wat zijn eigen werk inhield.

 

Door EELCO VAN DER WAALS

Van de laatste halve eeuw Amsterdamse gemeenteraad heb ik in mijn werkende leven maar een stukje meegemaakt: van 1991 tot 1995 in loondienst bij de Bestuursdienst (meer in het bijzonder, als raadsverslaggever bij het Gemeenteblad) en van 1995 tot 2005 via mijn eigen bureau Verslagbureau Amsterdam / VBA, dat eveneens de (inmiddels uitbestede) verslaglegging van de raad verzorgde. Over deze periode kan ik dus uit eigen waarneming en ervaring wel iets zeggen. Dat doe ik hieronder.

 

Lees meer...

In memoriam Gerda Kooger – langjarig steunpilaar van Ons Amsterdam

Gerda bij GAE 2Gerda Kooger (64), die afgelopen donderdag 22 februari 2018 aan kanker overleed, was zeker een van de belangrijkste figuren uit de geschiedenis van Ons Amsterdam.  Van 1989 tot 2001 was zij eindredacteur. 

 

[Op de foto van Hans van den Bogaard midden op de voorgrond Gerda Kooger tussen v.l.n.r.  o.a. Wim Polak, Geert Mak, Johannes van Dam, Pauline Kruseman,  Jeroen Krabbé,  Hedy d'Ancona, Aat Veldhoen en OA-uitgever Lize Alink, tijdens het Groot Amsterdam Examen t.g.v. 50 jaar Ons Amsterdam,  9 januari 1999.]

 

In 1989 maakte Ons Amsterdam een ingrijpende metamorfose mee. Het werd iets dikker, verscheen voor het eerst deels in kleur, in een geheel nieuwe opmaak. En het belangrijkst: voor het eerst kreeg Ons Amsterdam een journalistiek-professionele redactie. Tot die tijd was de redactie een collectiefje van zes, zeven vertegenwoordigers van instanties als het Amsterdams Historisch Museum, het Gemeentearchief, Stadsherstel BV en de UvA, die het redactiewerk hoogstens enkele weken per week in ‘de baas zijn tijd’ deden. Alleen eindredacteur Jan Wagener, als corrector bij de Stadsdrukkerij bevorderd tot eindredacteur/redactiesecretaris, besteedde een groot deel van zijn werkweek aan het blad. Journalistieke ervaring hadden ze geen van allen. Per 1 januari 1989 werd historicus en journalist Peter-Paul de Baar hoofdredacteur – nog zonder collega. Pas op 1 september kreeg hij Gerda Kooger, als eindredacteur/redactiesecretaris, naast zich. 

Lees meer...